Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Nie będzie mnie w domu pewnie do świąt,bo nie mam jak zjechać. Więc zostaje telefon albo coś. 

October 08 2017

1656 e29a
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viamalinowowa malinowowa
4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasection section
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaadurowe adurowe
Możemy,ale nie wiem czy po takim czasie ma to sens. 

September 17 2017

8616 9ec8
Reposted fromLoOuu LoOuu viachickpea chickpea
8620 0129 500
Reposted fromnazarena nazarena viachickpea chickpea

September 15 2017

9041 704b
Reposted fromsilkydreams silkydreams viatriste triste
5489 e7e3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viachickpea chickpea
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4402 00f5 500
Reposted fromborderme borderme viaistsoeasy istsoeasy
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viainsanedreamer insanedreamer

September 10 2017

6848 37ed

September 05 2017

Paradoks szczerości polega na tym, że najpierw ludzie jej od Ciebie oczekują, a potem maja do Ciebie o nią pretensje.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaOnly2you Only2you
Potrzebujesz kogoś, kto Cię ujarzmi, jednocześnie dając Ci złudzenie, że jesteś absolutnie wolny...
Reposted fromscorpix scorpix viaOnly2you Only2you

August 29 2017

Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viatriste triste
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...