Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaOnly2you Only2you
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaOnly2you Only2you
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromMissMurder MissMurder viaxmissingx xmissingx
1501 edd5
Reposted fromrol rol viaOnly2you Only2you
Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki.  Litr wódki i pół wina.  Koniec lipca za chwilę znów zima - jak partyzant w tym smutnym jak pizda mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
— Taco Hemingway - Następna stacja
Reposted fromdeviate deviate viaxmissingx xmissingx
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viamarcinmarcin marcinmarcin
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaretaliate retaliate
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaxmissingx xmissingx

June 28 2015

3683 8202 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viamiimi miimi
2435 363a
Reposted fromfearnopain fearnopain viaefemeryda efemeryda
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viamrautyna mrautyna
Usunę cie ze znajomych na fb i udam ze nigdy nie istniałas 
1593 0621 500
nie ma nadziei.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamiimi miimi
9799 921f
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamiimi miimi

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch viapunkahontaz punkahontaz
2884 c291

June 07 2015

1366 6812
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl